Blog
10 oktober 2018

Omgaan Met Ingewikkelde Emoties: introductie

Bij het ADR Instituut worden regelmatig masterclasses georganiseerd die vooral aandacht geven aan emoties in een conflict.

Hoe kunnen deze emoties, ook als ze als moeilijk worden ervaren, op effectieve wijze worden ingezet om een oplossing van het conflict voor partijen dichterbij te brengen. Theo van Dijk (mediator, klinisch psycholoog, trainer) behandelt, soms ingewikkelde, emoties die juridische beroepsbeoefenaren in de praktijk tegenkomen en die efficiënt en prettig werken kunnen bemoeilijken.

De opzet van de komende masterclass Omgaan met ingewikkelde Emoties op 8 november aanstaande zal zijn om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de schat aan vaardigheden die de deelnemers al meebrengen, en deze vanuit de onderstaande inspiratiebronnen verder aan te scherpen en uit te breiden, waardoor de deelnemer meer in staat zal zijn om zelfverzekerd en effectief met de heftige emoties van de cliënt om te gaan. Het is daarbij tevens belangrijk dat de te leren vaardigheden en interventies passen bij de persoon van de mediator. Alleen dan kunnen zij effectief zijn.

Trainer Theo van Dijk aan het woord:

“Vanuit veel invalshoeken worden emoties en de waarde daarvan besproken. Vooral in de hulpverlening. Zowel de reguliere als de meer alternatieve. Ik wil gebruikmaken van een aantal van deze hulpbronnen uit de meer reguliere hulpverlening om te zoeken naar vaardigheden en interventies die in meer of mindere mate evidence based zijn en in ieder geval gedurende een groot aantal jaren in gebruik. Het kiezen van inspiratiebronnen blijft een arbitraire kwestie. De motivering van die keuze voor mij is dat de gebruikte bronnen/benaderingen en bijbehorende vaardigheden ook door mijzelf in mijn ontwikkelingsgeschiedenis als psycholoog, mediator en coach werden gebruikt.”

In een aantal blogs zal een schets worden  gegeven van de essentie van deze benaderingen en wat de leerpunten zijn in het kader van conflicthantering. Er zal worden ingegaan op:

  • Cognitieve Gedrags Therapie
  • Systeemtherapie
  • Oplossingsgerichte Therapie
  • Emotionally Focussed Therapie
  • Client Centered Therapie
  • Transactionele Analyse

Meer weten over ingewikkelde emoties?

Wilt u ook meer inzicht krijgen in ingewikkelde emoties en daarbij vaardigheden ontwikkelen om deze emoties effectief in goede banen te leiden? Volg dan bij het ADR Instituut de Masterclass Emoties van Theo van Dijk. Het ADR Instituut is specialist in het opleiden van juristen en mediators. Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen bij deze masterclass. Heeft u vragen of wilt u meer weten, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Kom in contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op

Wij komen graag met u in contact en antwoorden zo snel mogelijk, in ieder geval binnen drie werkdagen.

020 247 55 00 info@adrinstituut.nl

"*" geeft vereiste velden aan