F.A.Q.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over onze opleidingen. Verdeeld in de categorieën Algemeen, Beroepsopleiding (Legal) Mediator en Mediationvaardigheden voor HR. Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op via het contactformulier of telefonisch 020 247 55 00.

Algemeen

Een optie nemen is mogelijk. Wij houden een plaats voor uw vrij zolang dat mogelijk is en houden u op de hoogte van de stand van zaken.

Het is altijd mogelijk om persoonlijk van gedachten te wisselen over de inhoud van de opleiding en al uw vragen te stellen. Daarvoor maken wij graag een afspraak. Dat kan zowel ‘live’ als telefonisch of via Zoom.

On request it is possible to offer the training in English, but only in-company.

Alle door het ADR Instituut verzorgde opleidingen en training kunnen ook incompany verzorgd worden.

In principe plannen wij de trainingsdagen buiten de door de overheid vastgestelde vakanties om.

Tot 1 maand voor de aanvangsdatum is annuleren kosteloos. Daarna zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Bekijk onze betalings- en annuleringsvoorwaarden (in de footer van deze website).
Indien gewenst, maken wij persoonlijke afspraken waarbij u het cursusgeld gespreid betaalt binnen de opleidingsduur.

Beroepsopleiding (Legal) Mediator

Het ADR Instituut bestaat sinds 1996 en behoorde als snel en behoort nog steeds tot de gerenommeerde opleidingsinstituten. Oorspronkelijk werd met de Beroepsopleiding tot ADR specialist en (legal) mediator opgeleid voor NMI registratie. Het NMI (Nederlands Mediation Instituut werd opgericht in 1995).

Het NMI is samengegaan met een aantal andere organisaties en heeft het MfN gevormd. (Mediation Federatie Nederland). Het ADR Instituut leidt sindsdien (onder andere) mediators die zich bij het MfN willen registreren. Daartoe doen zij, na het volgen van een geaccrediteerde opleiding, een externe kennistoets en leggen zij een assessment af. Beiden bij Intop, een onafhankelijk door het MfN daartoe aangesteld Instituut.

MfN geregistreerde mediators vallen onder de reglementen van het MfN (te downloaden op de site van MfN), waaronder de gedragsregels en regels omtrent klachten en tuchtrechtspraak.
MfN geregistreerde mediators kunnen zich laten inschrijven op een lijst van de Raad voor de Rechtspraak, waarna zij doorverwijzingen vanuit de rechtspraak kunnen krijgen en in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp, vergelijkbaar met de advocatuur.

Tenslotte zullen veel professionele verwijzers, zoals advocaten, accountants, notarissen en overheidsinstanties verwijzen naar een mediator met genoemde registratie.

Het ADR Register is vele jaren later opgericht als register naast het NMI-register. Voor zover bekend heeft het register geen accreditatie van de Raad voor de Rechtspraak en daarmee levert deze registratie niet de voordelen als voornoemd. Op haar site kunt u lezen hoe daartegenaan wordt gekeken door betrokkenen en informatie krijgen over welke voordelen registratie wel heeft.
Met regelmaat blijkt de verwarring tussen het ADR Instituut en het ADR register. Voor alle duidelijkheid; Het ADR Instituut is niet verbonden nog op enigerlei wijze betrokken bij het register met dezelfde naam.

Om het vak van mediator echt te leren en als professional uit te voeren, maar ook als je het geleerde in de praktijk effectief wil toepassen in je werk, dan vraagt dat meer tijd. De opgedane kennis (bijvoorbeeld conflictleer) resulteert in inzichten in hoe iets zich ontwikkelt tot een conflict, hoe escalatie werkt en wat ieders rol is in het ontstaan en in stand houden van een conflict. Het herkennen en erkennen van ook je eigen rol, maakt dat je effectiever kan handelen in eigen conflicten maar ook om anderen te ondersteunen in de weg naar een structurele oplossing.

De vaardigheden aanleren is één, ze effectief toepassen is nog wat anders. De stap van het doen van een kunstje dat werkt voor anderen naar hoe jij zelf de vaardigheden effectief kan toepassen vraagt tijd en veel oefening.

Tenslotte, en dat sluit aan op het vorige punt, essentieel om een hooggekwalificeerd professioneel mediator te zijn speelt attitude (houding) een centrale rol. Als je herkent en erkent wat je doet en waar het vandaan komt, heb je een keuze. Als voorbeeld; als je neiging is (snel) in adviseren te vervallen, is dat geen probleem, zolang je er als mediator maar mee om weet te gaan. Herkennen, erkennen en het maken van passende keuzes vraag tijd en oefening.

Als je de investering die de opleiding vraagt, afzet tegen andere trainingen van een goede kwaliteit, dan blijkt dat onze opleiding per dagdeel niet meer kost. De meerkosten zitten erin dat er inhoudelijk meer geboden wordt en er veel meer geoefend wordt onder begeleiding van hooggekwalificeerde trainers. Kortom, dat de opleiding circa twee keer zoveel dagdelen in beslag neemt dan andere opleidingen.

Wie zijn de docenten?

Onze docenten hebben een verschillende achtergrond en zijn allemaal trainers met een lopende mediation praktijk. De meeste trainers hebben meer dan 20 jaar ervaring als professioneel mediator en trainer. Tijdens de training werken wij met 4 trainers in wisselende samenstelling tijdens de mediationblokken en circa 4 andere trainers op diverse andere onderdelen, zoals onderhandelen, conflictleer, communicatieleer, partijbegeleiding en de juridische dag.

Juist ook de variëteit biedt je de kans om je eigen stijl te componeren uit wat je ziet bij de trainers.

Wij vragen een afgeronde academische vooropleiding. Mocht u daarover niet beschikken dan kunnen wij, in overleg met u onderzoeken of uw CV voldoende basis biedt om een uitzondering te maken op deze regel.

Dat wisselt uiteraard per groep maar tot heden bestaan de groepen uit mannen en vrouwen, variërend in leeftijd en achtergrond. In het verleden bestonden de groepen overwegend uit juristen, mogelijk omdat het ADR Instituut in 1996 mede is opgericht door de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam, maar qua achtergrond en werkterrein varieert het en zien wij steeds meer deelnemers met een medische achtergrond, bestuurlijke achtergrond of beleidsmedewerkers, HR-professionals, ondernemers, advocaten, rechters, financiële of economische achtergrond en psychologische achtergrond en zowel CEO’s als CFO’s.

Om een beter beeld te krijgen kunt u nog kijken onder de knop 'nieuws & blog' in het de bovenste menubalk, waar wij voormalig deelnemers interviewen over wat de opleiding hen gebracht heeft.

Tijdens de training oefenen deelnemers veelvuldig met casuïstiek uit de praktijk. Daarbij kunnen de trainers putten uit een rijke geschiedenis aan mediations die zij zelf hebben begeleid, waarmee zij de praktijk aan de theorie koppelen.

Voor de Beroepsopleiding (Legal) Mediator wordt een afgeronde academische vooropleiding gevraagd en tenminste 5 jaar werkervaring. Mocht u door werkervaring eenzelfde denkniveau bezitten, vraag dan een persoonlijk studieadviesgesprek aan om hierover in overleg te gaan.

Door de deelnemers wordt aangegeven dat men tussen de bijeenkomsten zo’n drie uur besteedt aan het lezen van verplichte en aanbevolen literatuur. Vanaf de mediationblokken worden huiswerkgroepen gevormd die tussen de blokken tenminste één keer samenkomen om, aan de hand van opdrachten, samen met de materie en vaardigheden bezig te zijn en te oefenen. Deze bijeenkomst neemt 2 à 3 uur in beslag.

Naast de readers, hand-outs en digitale leeromgeving die u van ons aangereikt krijgt, is er een verplichte literatuurlijst. U dient zelf zorg te dragen voor het aanschaffen van deze boeken.

De keuze om na het afronden als mediator aan de slag te gaan is aan ieder zelf. In de praktijk kiest een deel daarvoor, anderen kiezen om het naast het huidige werk te doen of om het geleerde vooral in de bestaande of nieuwe functie te gaan toepassen.

De mogelijkheid om in te halen bestaat. Dat kan in een volgende of parallelle groep. In bepaalde gevallen wordt in overleg een moment afgesproken om individueel ‘bij te spijkeren’ zodat er geen hinder is in het vervolg van de opleiding voor de betrokken deelnemer.

In principe plannen wij de trainingsdagen buiten de door de overheid vastgestelde vakanties om.

In blok vier van de mediationblokken doen alle deelnemers wel een proefmediation, als ware het een assessment. De opleiding zelf kent geen examen. Wel werken de trainers met een volgsysteem om de deelnemers en de ontwikkeling die men doormaakt, te monitoren.

Er bestaat de mogelijkheid een video te maken die kan worden ingestuurd ter beoordeling aan Intop (extren examenbureau MfN). Echter, deze optie is geen onderdeel van de opleiding.

Om de MfN registratie te behalen moet een externe kennistoets en een assessment behaald worden. Zoals bij iedere mediationopleiding, is dit bij ons ook geen onderdeel van de opleiding.

In Amsterdam verzorgen we de trainingen bij De Bary aan de Herengracht 450. In Den Bosch verzorgen we de trainingen bij De Zandkamer, Koninginnenlaan 3.

Ja, het ADR Instituut is een door de NOvA geaccrediteerd opleidingsinstituut. Aan deze beroepsopleiding zijn 99 PO punten verbonden.

Het is altijd mogelijk om persoonlijk van gedachten te wisselen over de inhoud van de opleiding en al uw vragen te stellen. Daarvoor maken wij graag een afspraak. Dat kan zowel ‘live’ als telefonisch of via Zoom.

Een optie nemen is mogelijk. Wij houden een plaats voor uw vrij zolang dat mogelijk is en houden u op de hoogte van de stand van zaken.

Bekijk onze betalings- en annuleringsvoorwaarden (in de footer van deze website).
Indien gewenst, maken wij persoonlijke afspraken waarbij u het cursusgeld gespreid betaalt binnen de opleidingsduur.

Tot 1 maand voor de aanvangsdatum is annuleren kosteloos. Daarna zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing.

On request it is possible to offer the training in English, but only in-company.

Alle door het ADR Instituut verzorgde opleidingen en training kunnen ook incompany verzorgd worden.

Mediationvaardigheden voor HR

Als HR-professional heb je binnen jouw organisatie vaak verschillende verantwoordelijkheden, bevoegdheden en rollen. Naast de adviesrol naar directie en personeel heb je meestal ook een vertrouwensrol, een coachende rol en - in conflictsituaties - een bemiddelende rol.

Kennis, attitude en vaardigheden helpen om in al die rollen effectief te kunnen zijn. Maar dat is niet altijd makkelijk. In de praktijk hebben wij gemerkt dat de vaardigheden die een mediator in huis moet hebben, ook voor de HR-professional uiterst bruikbaar zijn. Je moet kennis hebben van conflicten en je steeds bewust zijn van je rol en verantwoordelijkheden. Ook moet je de vaardigheid in huis hebben om in verschillende situaties keuzes te maken die helpen escalatie te voorkomen of te de-escaleren.

Je wilt mediationvaardigheden leren en deze effectief kunnen toepassen in je werk. Dat vraagt tijd. Als je leert over conflicten, krijg je inzicht in hoe een conflict zich ontwikkelt, hoe escalatie werkt en wat ieders rol is in het ontstaan en in stand houden van een conflict. Het kost tijd om dat te leren herkennen. Daarnaast is vaardigheden aanleren één, ze effectief toepassen is iets anders. De stap van 'het doen van een kunstje dat werkt voor anderen' naar 'vanuit authenticiteit zelf de vaardigheden effectief toepassen', vraagt veel oefening. En daarom hebben we 6 bijeenkomsten, verspreid over 4 maanden.

Tenslotte, en dat sluit aan op het vorige punt, om een hoog gekwalificeerde HR-professional te worden, speelt attitude (houding) een centrale rol. Als je herkent wat je doet en waar dat vandaan komt, heb je een keus. Als je bijvoorbeeld de neiging hebt om (snel) in adviseren te vervallen, is dat op zichzelf geen probleem. Als je er maar effectief mee om weet te gaan. Ook het herkennen, erkennen en het maken van passende keuzes vraag tijd en oefening.

Tijdens de opleiding werken wij met 5 trainers in wisselende samenstelling. Deze trainers hebben een verschillende achtergrond, maar hebben allemaal een lopende mediationpraktijk. Veel trainers hebben meer dan 20 jaar ervaring als professioneel mediator en trainer, een aantal heeft psychologie als achtergrond. Zij kunnen dus als geen ander de theorie verduidelijken met voorbeelden uit hun eigen praktijk. Bovendien geeft deze variatie jou de kans om verschillende stijlen te herkennen en mee te nemen wat bij je past.

Hierboven hebben we al een aantal vaardigheden opgesomd die je na de opleiding in de praktijk kunt brengen. Eerdere deelnemers geven aan dat zij het fijn vinden dat zij hebben geleerd om bepaalde situaties eerder te herkennen en hierin hun eigen rol bepalen. Doordat zij situaties herkennen hebben ze de keus om het anders aan te pakken én de vaardigheden om dat succesvol te doen. Een ander belangrijk punt dat eerdere deelnemers veel heeft gebracht is het onderdeel ‘oordeelvrij luisteren’.

Kom in contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op

Wij komen graag met u in contact en antwoorden zo snel mogelijk, in ieder geval binnen drie werkdagen.

020 247 55 00 info@adrinstituut.nl

"*" geeft vereiste velden aan