Referentie

“Ik heb gemerkt hoe bevrijdend het kan werken om op afstand te blijven.”

David Plink, CEO Top Employers Institute: “Ik wilde de opleiding graag volgen. Niet zozeer om zelf direct mediator te worden, maar met name vanwege de vaardigheden. Die kan je ook in veel andere situaties toepassen.”

Hij heeft oorspronkelijk een achtergrond in arbeidsmarktcommunicatie en online recruitment. Inmiddels werkt David Plink alweer zo’n 15 jaar bij het Top Employers Institute, waarvan 11 jaar als CEO. Het Top Employers Institute, actief in meer dan 100 landen en met vestigingen in 12 landen, certificeert werkgevers op het gebied van goed werkgeverschap. Daarbij kijken zij met name naar wat werkgevers doen om hun mensen te ontwikkelen. In het kader van zijn eigen ontwikkeling startte David eind 2021 met de beroepsopleiding tot legal mediator bij het ADR Instituut. We spreken met hem over zijn ervaringen.

Vaardigheden voor eigen ontwikkeling

Davids interesse in mediation werd gewekt toen hij als partij betrokken raakte bij verschillende mediations. David: “Dat waren voornamelijk arbeidsmediations, maar met de aandeelhouders onderling hebben we ook een keer een vraag neergelegd bij een mediator. Ik vond mediation altijd al interessant, maar met name door die mediation tussen aandeelhouders raakte ik erg enthousiast. Ik heb toen altijd in mijn achterhoofd gehouden dat ik ook zelf een keer de opleiding wilde volgen. Niet zozeer om zelf direct mediator te worden, maar met name vanwege de vaardigheden. Die kan je ook in veel andere situaties toepassen.”

Op afstand blijven

Eind 2021 startte David dus met zijn opleiding. Van tevoren had hij zich voorgenomen om zich een aantal zaken eigen te maken. Welke zaken waren dat? David: “Vooral nog beter luisteren en niet direct zelf met een oplossing komen. Ik wilde leren om een beetje op afstand te blijven als er ergens een conflict ontstaat. En ik moet zeggen dat ik dit tijdens de opleiding ook echt heb geleerd.”

“Ik heb gemerkt hoe bevrijdend het kan werken om op afstand te blijven.”

“Ik pas de vaardigheden dan ook regelmatig toe, zowel in mijn werk als daarbuiten,” vervolgt David. “Als collega’s het nu bijvoorbeeld niet met elkaar eens zijn, beperk ik mij tot het stellen van vragen en het op gang brengen van het gesprek. Vaak blijkt dan dat ze het prima zelf kunnen oplossen. In het verleden zou ik veel meer zelf hebben geprobeerd om actief te helpen het probleem op te lossen. Ook als het om een onderwerp ging waarvan ik inhoudelijk te weinig wist of waarvoor ik zelf niet direct verantwoordelijk was.”

Schoenen

Om de vaardigheden verder te ontwikkelen en op peil te houden, heeft David inmiddels wel als mediator opgetreden. “Ook daarin heb ik gemerkt hoe bevrijdend het kan zijn om op afstand te kunnen blijven. In een recente mediation ontstond een impasse en een van de partijen merkte op dat die op dat moment niet graag in mijn schoenen had willen staan. Deze partij had duidelijk het gevoel dat ik als een soort dienstverlener het conflict moest oplossen. En dus ook dat de verantwoordelijkheid voor een oplossing voor het probleem bij mij lag. Toen heb ik deze partij gezegd dat ik dat niet zo voelde, omdat na de mediation mijn schoenen weg zouden lopen, terwijl het probleem zou blijven bestaan. Het benoemen van die verantwoordelijkheid loste het conflict natuurlijk niet direct op, maar het droeg wel bij aan de voortgang. En het besef dat die verantwoordelijkheid bij partijen bleef was voor mij heel bevrijdend.”

Wie:                                       David Plink

Beroep:                                 CEO Top Employers Institute

Opleiding:                            Beroepsopleiding (Legal) Mediator

Wanneer:                             2021 – 2022

Waarom ADR Instituut:

+ Diepgaande en afwisselende opleiding
+ De kwaliteit van de docenten
+ Het kaliber van de andere deelnemers

Meer informatie: Beroepsopleiding (Legal) Mediator

Interview: Alexandra Vuijk
Fotografie: Petri Bakker

 

Kom in contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op

Wij komen graag met u in contact en antwoorden zo snel mogelijk, in ieder geval binnen drie werkdagen.

020 247 55 00 info@adrinstituut.nl

"*" geeft vereiste velden aan