Interview HR
10 november 2020 Door Maarten Bakker

“De mediationvaardigheden dragen enorm bij aan het werk van de HR-professional.”

Anouk Bonenkamp, werkvermogensspecialist en zzp'er. Als HR-professional werk je vanuit verschillende rollen. Soms ben je adviseur van de directie, het management of een medewerker, dan weer coach of vertrouwenspersoon van een leidinggevende of werknemer. Je moet regelmatig onderhandelen.

En speelt er een conflict tussen een medewerker en een leidinggevende? Dan speel jij vaak een bemiddelende rol.

Speciaal voor HR-professionals die zich  willen verdiepen en verbreden om goed te kunnen schakelen tussen deze rollen en effectiever te zijn in de verschillende situaties , ontwikkelde het ADR Instituut een opleiding mediationvaardigheden. Tijdens deze zesdaagse opleiding komen onderwerpen als effectief adviseren, moeilijke gesprekken, conflictdiagnose, omgaan met emoties en weerstand, onderhandelen en bemiddelen aan de orde.

Interview met Anouk Bonekamp, Werkvermogensspecialist en ZZP’er

Voor het van start gaan van deze opleiding interviewden we Anouk Bonekamp, werkvermogensspecialist en ZZP’er. Zij werkte 18 jaar in de HR en volgde in 2016/2017 de volledige mediationopleiding. Op dit moment werkt Anouk als werkvermogensspecialist bij ENRGY in business group, waar zij bedrijven adviseert en ondersteunt op het gebied van werkvermogen. Daarnaast werkt zij als ZZP’er.

Belemmerend gedrag

“Voordat ik de opleiding ging volgen werkte ik 12 jaar als HR-professional bij Houthoff. Ik was werkzaam binnen verschillende disciplines van het HR vak, maar ben mij in de loop der jaren steeds meer gaan bekwamen op het gebied van verzuim. Daarbij ben ik ook het beleid gaan vormgeven. Dat betekende minder een-op-een begeleiding van medewerkers en meer advisering van directie en leidinggevenden.

Een belangrijk aandachtspunt daarbij was de gespreksvoering. Hoe voer je nu een verzuimgesprek? Hoe begeleid je iemand? En, heel belangrijk, hoe zorg je ervoor dat je eigen oordeel daarbij geen rol speelt? Vaak draagt zo’n oordeel namelijk niet bij aan een efficiënt herstel van de medewerker.”

“De vaardigheden die ik tijdens de opleiding heb geleerd, dragen enorm bij aan het werk van de HR-professional.

Gesprekstechnieken

“Omdat ik geïnteresseerd was in die gesprekstechnieken en mijzelf verder wilde ontwikkelen, werd mij de mediationopleiding van het ADR Instituut aangeraden. In eerste instantie wist ik niet of ik daar met mijn HR-profiel wel op mijn plaats zou zijn.

Maar in een kennismakingsgesprek nam Maarten Bakker die twijfel weg. Hij vertelde dat de opleiding vooral draait om persoonlijke groei en emotionele intelligentie. Achteraf moet ik zeggen dat hij daar gelijk in had.

De vaardigheden die ik tijdens de opleiding heb geleerd hebben enorm bijgedragen aan mijn werk als HR-professional. Zo zijn ze heel bruikbaar in een-op-een gesprekken, zowel met medewerkers als met leidinggevenden. Ik weet nu hoe ik problemen moet schillen en hoe ik, met gebruik van de juiste neutrale taal, door kan vragen op behoeftes. Als de emoties hoog oplopen of iemand in de weerstand schiet, zie ik veel beter wat er nu eigenlijk gebeurt. Ik weet bovendien hoe ik ze uit die gemoedstoestand kan halen en ervoor kan zorgen dat ze weer in gezamenlijke belangen gaan denken.”

Bemiddelen

“In mijn huidige werk fungeer ik vaak als spin in het web bij de klant voor medewerkers van wie het werkvermogen is afgenomen. Ik kijk wat een medewerker nodig heeft om weer duurzaam inzetbaar te worden. Ook daarbij zijn de interventies die ik tijdens de opleiding heb geleerd enorm behulpzaam.

Net als in mijn HR-tijd voer ik ook nu weer veel driegesprekken, waarin ik met zowel de leidinggevende als de medewerker om tafel zit. Mijn rol is dan bemiddelend, ik probeer beide partijen op een constructieve manier met elkaar te laten praten over een oplossing. Ik zorg er dan voor dat in een vroeg stadium de belangen op tafel komen, zodat er over en weer begrip ontstaat. Er blijken dan vaak meer oplossingen te zijn dan van tevoren gedacht.

Ik zei laatst nog tegen Maarten dat een dergelijke opleiding eigenlijk voor iedereen goed zou zijn. Het helpt je in je werk, maar je krijgt ook veel inzicht in jezelf, waardoor je in alle opzichten makkelijker door het leven gaat.”

> Informatie over de zesdaagse opleiding Mediationvaaardigheden voor HR

 

 

Kom in contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op

Wij komen graag met u in contact en antwoorden zo snel mogelijk, in ieder geval binnen drie werkdagen.

020 247 55 00 info@adrinstituut.nl

"*" geeft vereiste velden aan