dit is een test plaatje

Arbeidsmediation Specialisatie

 

maandag 1 december 2014

Specialisatie Arbeidsmediation
In deze specialisatie leert u meer over in de specifieke vaardigheden van de arbeidsmediator. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere de impact van machtsverschillen bij arbeidsconflicten, de rol van de ondernemingsraden en specifieke dilemma’s bij ziekte en Arbo mediations. Ook kennis van wetgeving en jurisprudentie rond het arbeidsrecht maken deel uit van de specialisatie. Het ‘schriftelijke werk’ rond de mediation (verslagen en vaststellingsovereenkomst) krijgt eveneens de nodige aandacht.

Na deze training

Bent u in staat om een arbeidsgeschil effectief te begeleiden; Heeft u uw vaardigheden die specifiek nodig zijn voor arbeidsmediations verder aangescherpt; Heeft u kennis van de belangrijkste juridische aspecten die spelen bij een arbeidsmediation; Weet u met de specifieke valkuilen binnen een exit-mediation om te gaan; Heeft u uw onderhandelingsalternatieven verder uitgebreid.

Werkwijze

De opleiding bestaat uit 2 blokken van ieder 2 dagen.

U krijg inleidingen door zeer ervaren en deskundige trainers waarna u in kleinere groepen bezig gaat met de praktische uitwerking. Het juridisch theoretisch kader wordt ondersteund door inzichtelijk materiaal.

Voor wie is deze training

Voor iedereen die een basisopleiding tot mediator bij een NMI erkend opleidingsinstituut heeft gevolgd.

Startdatum: Voorjaar 2015

 

Start Beroepsopleiding 19 maart 2015

 

maandag 1 december 2014

Met de beroepsopleiding van het Amsterdams ADR Instituut kiest u voor een brede opleiding waarin u wordt geschoold in onderhandelen, mediation en partijbegeleiding. Naast theorie en het aanleren van praktische vaardigheden besteden wij in onze beroepsopleiding veel aandacht aan de ontwikkeling van uw attitude in het omgaan met conflicten.

De eerstvolgende beroepsopleiding zal van start gaan op 19 maart 2015. Vanwege de grote animo is deze opleiding inmiddels VOL.Daarom starten wij op 7 april een parallelgroep. Deze opleiding start indien er voldoende aanmeldingen zijn. Bij ons aanbod kunt u meer lezen over deze opleiding. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat of maak vrijblijvend een afspraak met onze algemeen manager Marije Ruijgh, voor een kennismakingsgesprek.

 

Informatie avond Beroepsopleiding ADR 2 maart 2015

 

maandag 1 december 2014

Op 8 juni a.s. organiseert het Amsterdams ADR Instituut een informatieavond van 18.45 - 21.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennismaken met trainers en medewerkers van het Amsterdams ADR Instituut en krijgt u uitgebreide informatie over ons opleidingsaanbod.

De informatie avond vindt plaats in Amsterdam. Bij aanmelding wordt u nader geïnformeerd over de locatie.

U kunt zich telefonisch aanmelden voor de bijeenkomst op telefoonnummer
020-525 37 49 of een e-mail sturen naar adr-fdr@uva.nl

Uiteraard is het ook altijd mogelijk om een individueel gesprek aan te vragen zodat al uw vragen beantwoord kunnen worden.

 

Archief