dit is een test plaatje

het adr kennisnetwerk

mw. L.M. de Willigen

mw. L.M. de Willigen

De Willigen werkt bij de afdeling Privaatrecht (UvA). Zij heeft zich gespecialiseerd in het vermogensrecht en erfrecht. Ook werkt zij mee aan het keuzevak conflictbeslechting. Sinds juni 2000 is zij NMI-mediator en volgde sinsdien een aantal verdiepngscursussen. Zij werkt graag in co-mediation en heeft ervaring met echtscheidings- en arbeidsbemiddeling en met bemiddeling bij conflicten over de sociale zekerheid.