dit is een test plaatje

het adr kennisnetwerk

dhr. G.W. Beijen

dhr. G.W. Beijen

Functies: Mediator, coach en bedrijfsmaatschappelijk werker bij het Expertise Centrum BMW Rijksoverheid

Biografie:
Gerard Beijen is geregistreerd en gecertificeerd NMI-mediator. November 2006 behaalde hij bij het ADR zijn Master of Dispute Resolution aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn thesis “Peacekeeping in a Dutch prison” behandelde het klachtrecht voor gedetineerden. Hij is mediator, coach en bedrijfsmaatschappelijk werker bij het Expertise Centrum BMW Rijksoverheid. Hij werkt o.a. voor de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie. Voor die tijd was hij 5 jaar werkzaam in het MD-veld van de Nederlandse Baggerindustrie.

Hij heeft inmiddels ruime ervaring als mediator bij allerlei soorten conflicten. Was projectleider mediation bij DJI (2001-2004), op het departement van het Ministerie (2004) en adviseur bij de start van het loket mediation van het Ministerie van V&W (2005). Ontwikkelde cursussen voor verwijzers naar mediation en doet ook zelfstandig mediations.