dit is een test plaatje

het adr kennisnetwerk

mw. E. Schutte

mw. E. Schutte

Functies: NMI gecertificeerd mediator, onpartijdig voorzitter, partijbegeleider in mediation.
Geschillen: arbeidsconflicten, conflicten binnen andere samenwerkingsverbanden, handelsconflicten en conflicten in beroepsaansprakelijkheidszaken.
Praktijkgebied: arbeidsrecht, handels- en verzekeringszaken

Biografie
Eva Schutte (1959) studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds de afronding van haar rechtenstudie (1984) is zij als advocaat werkzaam voor Van Doorne.
Sinds 2001 is zij ook NMI-mediator, sinds 2003 gecertificeerd NMI-mediator, en sinds 2005 Master of Dispute Resolution, Zij geeft regelmatig lezingen over mediation en treedt op als docent/trainer mediation voor ondermeer de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten en het Amsterdams ADR-instituut. Ook maakt zij deel uit van de werkgroep mediation van de Orde van Advocaten en is zij secretaris van de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten. Van 2003 tot 2006 was zij ook als rechter-plaatsvervanger werkzaam bij de rechtbank Utrecht. Sinds 2007 is zij lid van de Tuchtcommissie van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators.

Publicaties:
- Schutte, E.,  A.F.M. Brenninkmeijer, J. Spierdijk, Juridische aspecten van mediation (Sdu in de Mediationreeks 2005).
- Schutte, E., H.F.M. van de Griendt, Mediation in arbeidsconflicten (NMI Kennisreeks 2006).
- Schutte E., H.F.M. van de Griendt, Taal van de mediator (NMI Kennisreeks 2007).
- Schutte, E. e.a., Belang van belangen (Sdu Mediationreeks 2007).
- Schutte, E., H.F.M. van de Griendt red., de NMI Bureaukalender (2007 en 2008).