dit is een test plaatje

het adr kennisnetwerk

dhr. J.B.J. Driessen

dhr. J.B.J. Driessen

Ben Driessen is voorzitter Adviesorgaan Bestuursrechtelijke Geschillen Koninklijke Luchtmacht. Als zodanig wordt hij dagelijks geconfronteerd met geschillen op het gebied van de rechtspositie van de (gewezen) defensieambtenaar. Door zijn uitgebreide ervaring als personeelsfunctionaris en beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsconflicten zijn specialisme. Hij rondde in 2002 de postdoctorale beroepsopleiding voor NMI-mediator af. Buiten zijn werk bij de KLu is hij één van de mediators van bureau "Resultmediation". Dit bureau is op internet te vinden onder www.resultadr.com.