dit is een test plaatje

onze docenten

 • mr. D. Allewijn
  Rechter rechtbank Den Haag, trainer en NMI Gecertificeerd Mediator.
 • dr. A.P. Baanders
  Docent, opleidingscoordinator VFAS, assessor t.b.v. de NMI-certificering, NMI Gecertificeerd Mediator.
 • mr. M. Bakker
  Binc mediators en juristen, mede directeur Amsterdams ADR Instituut, docent 'Onderhandelen en conflictbemiddeling' universiteiten Groningen en Nijmegen, trainer en gecertificeerd NMI-mediator.
 • prof. mr. F.W. Bannier
  Advocaat Nauta Dutilh, bijzonder hoogleraar Advocatuur aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, lid examencommissie ADR.
 • mr. M. Berg
 • mw. C. Bloom
  Experienced mediator and trainer in California, specialized in Transformative Mediation, Carol also has a private practice
 • drs. N. Bremerkamp
  Trainer Centrum voor Conflicthantering, NMI Gecertificeerd Mediator.
 • dr. A.F.M. Brenninkmeijer
  Nationale ombudsman
 • dhr. K. Cloke
  Director of the Center for Dispute Resolution USA.
 • mr. V.M.M. Crijns
  Projectmanager binnen de Belastingdienst, mastersopleiding Conflictmanagement (Universiteit Maastricht) afgerond, alsmede een mediator-opleiding
 • mr. A.M.F. Diederen MDR
  Advocaat, conflictbemiddelaar, NMI-Gecertificeerd Mediator, projectmediator bij de Rechtbank Amsterdam, academische graad Master of Dispute Resolution behaald aan de UvA
 • drs. Th. van Dijk
  Trainer en NMI Gecertificeerd Mediator, t.v.k. psycholoog-psychotherapeut.
 • mw. E. Ebbink
  Psycholoog, opera zangeres, bekwaam in communicatie en presentatie
 • Prof. dr. M.C. Euwema
  Hoogleraar Organisatie-psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven, voorzitter examencommissie.
 • Dr. E. Giebels
  Universitair docent Sociale en Organisatiepsychologie in Groningen, internationaal expert wat betreft bemiddeling in crisissituaties
 • dhr. E. van Ginkel
  Business mediator and arbitrator, Adjunct Professor in Alternative Dispute Resolution at Pepperdine University School of Law, counsel to Hughes Hubbard & Reed LLP in Los Angeles
 • dhr. F. Glasl
  Organisatiedeskundige, ervaring met conflicten in organisaties, conflicten tussen naties en interculturele conflicten
 • mr. C.B. de Jong
  Advocaat, NMI Gecertificeerd Mediator en trainer.
 • mr. dr. C.L.B. Kocken
  Jurist en socioloog, universitair hoofddocent Conflictbeslechting aan de Universiteit van Amsterdam en Rechter-Plaatsvervanger Rechtbank Groningen.
 • mw. N. Meierding
  Director and Senior Mediator at the Mediation Center in Ventura, Adjunct Professor at Pepperdine University School of Law
 • dr. A. Nauta
  Arbeids- en organisatiepsycholoog, onderzoeker/adviseur bij TNO Arbeid.
 • mw. L. Netsch
  Mediator en trainer Harvard Law School.
 • mr. M. Pel
  Directeur van het Landelijk bureau Mediation naast rechtspraak, vice-president gerechtshof Arnhem, opleider en vervolgtrainer, NMI Gecertificeerd Mediator.
 • dr. H.C.M. Prein
  t.v.k. senior docent Sociale en Organisatiepsychologie Universiteit Utrecht
 • dr. S. Pront - van Bommel
  Advocaat, docent, lid examencommissie ADR en t.v.k. universitair docent Universiteit van Amsterdam.
 • dr. I. Propper
  Partners+Propper, o.a. projectleider onderzoek ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • mr. A.M. van Riemsdijk
  Internationaal trainer, advocaat, NMI Gecertificeerd Mediator, lid algemeen bestuur van het Nederlands Mediation Instituut.
 • dhr. P. Robinson
  Acting Director of the Straus Institute for Dispute Resolution and Associate Professor at Pepperdine University School of Law.
 • mr. C. Schippers
  Advocaat, NMI Gecertificeerd Mediator, coach en trainer, directeur Magister.
 • mr. M. Schreuder-Tromp
  Oud-directeur Centrum voor Conflicthantering, trainer, NMI Gecertificeerd Mediator.
 • mr. J. Spierdijk
  Gecertificeerd NMI-mediator en advocaat, Spierdijk Mediation.
 • prof. mr. L.C.J Sprengers
  Hoogleraar Albeda-leerstoel Universiteit Leiden.
 • mr. J.A.Th.M. de Waart
  NMI Gecertificeerd Mediator en trainer, De Waart Mediation
 • mr. M. Warmelink-Andre de la Porte
  NMI Gecertificeerd Mediator en coach, verbonden aan Result ADR
 • dhr. A. Zerkin
  Adjunct professor at the Wagner School at the New York University USA.
prof. mr. L.C.J Sprengers

prof. mr. L.C.J Sprengers

Loe Sprengers is in 1998 aan de Universiteit van Amsterdam tot doctor in de Rechtsgeleerdheid gepromoveerd op de Wet op de ondernemingsraden bij de overheid. Hij is als (gast)docent verbonden aan de Katholieke Universiteit Brabant, OSR Juridische Opleidingen en Quod Jure. In die hoedanigheid doceert hij arbeidsrecht aan rechtenstudenten, leden van de rechterlijke macht, advocaten en andere juristen. Verder verzorgt hij als deelredacteur van het vakblad Sociaal Recht een vaste rubriek over het medezeggenschapsrecht.

Vanaf 1 oktober 2002 is Loe Sprengers 1 dag in de week werkzaam als Hoogleraar aan de Universiteit Leiden op de Albeda-leerstoel. De leeropdracht heeft betrekking op de collectieve arbeidsverhoudingen bij de overheid.

Publicaties
- Brenninkmeijer, A.F.M., Sprengers, L.C.J., Arbeidsconflicten bij de overheid (CAOP / SDU uitgevers 2003) ISBN 9080584851 / 9054093757p>